Home Projekty Badania kultury Majów - Uczestnictwo w innych międzynarodowych projektach badawczych

Badania kultury Majów - Uczestnictwo w innych międzynarodowych projektach badawczych

Spis treści
Badania kultury Majów
Uczestnictwo w innych międzynarodowych projektach badawczych
Wszystkie strony

Od 2008 roku nowa generacja badaczy rozpoczęła prace na terenie Mezoameryki. Podobnie jak wcześniej, pracownicy OBP uczestniczyli w pracach na stanowisku Nakum, ale także w wykopaliskach i prospekcji terenowej Regionalnego Projektu Palenque w Meksyku, prowadzonego przez  Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM). Celem tych badań było ustalenie hierarchii osadniczej i interpretacja powiązań politycznych wśród stanowisk niższego dorzecza Usumacina, pomiędzy Palenque a Pomona.

 

Między 2009 a 2014 rokiem badacze z Ośrodka Badań Prekolumbijskich uczestniczyli w pracach projektu Uxul w Meksyku. Jest to jedno z najtrudniej dostępnych stanowisk Majów, do którego prowadzi 120-kilometrowa droga wytyczona przez członków ekipy. Droga ta wymagała ponownego karczowania i oczyszczania co roku na początku każdego sezonu. W głębi dżungli, na terenie Rezerwatu Calakmul, w trakcie sezonów badawczych obozowisko zamieszkiwało niemal 100 osób, z których kilkanaście stanowiło zespół archeologów. Samo starożytne miasto Uxul, którego oryginalna nazwa wciąż nie jest ustalona, rozciąga się na płaskowyżu oraz szeregu naturalnych wzniesień otoczonych z trzech stron bagnistymi terenami zwanymi bajos. Dwa sztuczne rezerwuary wody flankowały stanowisko od wschodu i zachodu.

Uxul_Map_2013.jpg 

Centrum ceremonialno-administracyjne, wraz z najwyższymi świątyniami oraz rozbudowanym kompleksem pałacowym, wznosiło się w geometrycznym środku miasta, zwanym Grupą K. To właśnie tu skupiła się aktywność polskich badaczy. Pod kierownictwem dr. Jana Szymańskiego odsłonięto i skonsolidowano trzy budowle mieszkalne, stanowiące zapewne prywatne kwatery rodziny królewskiej lub innych członków elity w tzw. Późnym Okresie Klasycznym (ok. 600-800 r n.e.). Odkryto szereg wcześniejszych budowli, datowanych na koniec Wczesnego i początek Późnego Okresu Klasycznego (500-600 oraz 600-700 r. n.e., odpowiednio) obudowanych przez ostatnie etapy konstrukcyjne, a także dokonano obserwacji szeregu interesujących rozwiązań architektonicznych. W ramach dokumentacji stworzono modele 3D zawierające hipotetyczne rekonstrukcje budowli w różnych fazach.

K8-Preparation.jpg K8_1.jpg

 

W latach 2010 i 2011 Ośrodek Badań Prekolumbijskich był reprezentowany przez dr. Szymańskiego podczas prac na stanowisku Uaxactun w Gwatemali, oraz podczas archeologicznego rozpoznania nieznanego wcześniej stanowiska Tz'ibatnah, ok. 50 km na północ od Uaxactun. Oba stanowiska znajdowały się na terenie koncesji przydzielonej Słowackiemu Instytutowi Archeologiczno-Historycznemu (SAHI) oraz Uniwersytetowi Komeńskiego w Bratysławie. W ramach rozpoznania Tz'ibatnah przez dwa sezony prowadzono badania nad architekturą stanowiska, której formy wskazywały na rozległe kontakty miasta oraz czerpanie inspiracji z różnych stref stylistycznych, takich jak Tikal z jednej, a Rio Azul i strefa Rio Bec z drugiej strony. Na pogłębione analizy zasługuje także potężny mur, zapewne obronny, który łączył i okalał najważniejsze budowle stanowiska.

 

Obecnie Ośrodek, wraz z partnerami z Laboratorium Skanowania 3D Politechniki Wrocławskiej "LabScan", jest zaangażowany we współpracę z Ministerstwem Kultury Salwadoru oraz Universidad Francisco Gavidia z San Salvador, której celem ma być przeprowadzenie przez stronę polską warsztatów z nowoczesnych technik prospekcji i dokumentacji dziedzictwa kulturowego. Wstępne spotkania, połączone z serią wykładów wygłoszonych na Universidad Gavidia przez dr. Szymańskiego, odbyły się na wiosnę 2016 roku. Kontynuacja współpracy oraz początek warsztatów przewidziany jest na luty i marzec 2017.