Home Kadra Współpracownicy dr Patrycja Prządka-Giersz

dr Patrycja Prządka-Giersz

Specjalizacja
archeologia i ikonografia kultur przedhiszpańskich obszaru andyjskiego

Prace badawcze:

W 1999 brała udział w trzech projektach archeologicznych na terenie Peru: - Taller del Campo "Lomas de Lurín" na stanowisku Pueblo Viejo niedaleko Limy (Peru), Proyecto Nasca na stanowisku Cahuachi na płaskowyżu Nasca, jak również w Proyecto Arqueológico Condesuyos w okolicach wulkanu Nevado Coropuna, w departamencie Arequipa, w południowym Peru. W 2000 roku brała udział w Proyecto Arqueológico Huacas del Sol y la Luna niedaleko dzisiejszego miasta Trujillo, na północy Peru, pracując na jednym z sektorów Huaca de la Luna w obrębie cmentarzyska na Placu 2B. W tym samym roku rozpoczęła pracę nad największą na świecie kolekcją naczyń kultury Moche mieszczącą się w prywatnym muzeum Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera w Limie. Celem tych badań było przeprowadzenie studium ikonograficznego najwyższego bóstwa panteonu Moche, które pojawia się w różnych kontekstach począwszy od plastycznej dekoracji naczyń ceramicznych a skończywszy na zdobieniu murów świątyń. Wyniki tych badań zostały zawarte w pracy magisterskiej, a większa ich część została zamieszczona w wydawanej obecnie książce El mundo sobrenatural mochica. Imágenes escultóricas de las deidades antropomorfas en el Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera", napisanej wspólnie z Krzysztofem Makowskim z Pontyfikalnego Uniwersytetu Katolickiego w Limie i Miłoszem Gierszem z OBP UW.

pprzadka1

W 2002 roku, dzięki otrzymaniu stypendium badawczego Komitetu Badań Naukowych rozpoczęła autorski Projekt Archeologiczny "Valle de Culebras".
Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską dotyczącą struktury osadniczej na północno - centralnym wybrzeżu Peru w Późnym Okresie Przejściowym.

pprzadka2


Ważniejsze publikacje:

a) książki:

P. Prządka, M. Giersz, Sitios arqueológicos de la zona del valle Culebras, Vol. I, Valle bajo, Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych, Warszawa 2004 (publikacja dofinansowana przez KBN dotacją nr: 663/P/DS/03).

P. Prządka, M. Giersz, K. Makowski,El mundo sobrenatural mochica. Imágenes escultóricas de las deidades antropomorfas de Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera Lima, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima 2005.
b) artykuły:

P. Prządka, Sceny składania ludzkich ofiar w ikonografii kultury Moche,[w]: Antropologia Religii. Wybór esejów, tom II. Warszawa 2001

P. Prządka, Zarys dziejów kultur andyjskch, [w:] Wielka Historia Świata, tom IX, Kraków 2002

P. Prządka, Atlas Zabytków Świata, hasła dotyczące stanowisk archeologicznych z terenów Ameryki Północnej oraz architektury kolonialnej Ameryki Południowej, Arkady, Warszawa 2002

P. Prządka, M. Giersz, Polskie badania archeologiczne w peruwiańskiej dolinie Culebras, [w:] Kwartalnik Uniwersytet Warszawski 1(12), Luty 2003, Warszawa 2003

P. Prządka, M. Giersz, Badania archeologiczne w dolinie rzeki Culebras na północno – centralnym wybrzeżu Peru: wyniki prac terenowych w sezonie 2002, [w:] Światowit, Warszawa 2004
P. Prządka, J. Olko, Po drugiej stronie Atlantyku, [w:] Wielka Historia Świata, t. 4, Kraków 2004
P. Prządka, Przed Inkami, [w:] Wielka Historia Świata, t. 7, Kraków 2004
P. Prządka, M. Ziółkowski, M. Giersz, J. Olko, Nowe kierunki badań w Andyjskiej Misji Archeologicznej UW [w:] Kwartalnik Uniwersytet Warszawski 4(20), Październik 2004, Warszawa 2004

P. Prządka, M. Giersz, Variabilidad y personalidad iconográfica de las deidades antropomorfas mochica: una aproximación estadística, [w:] Estudios Latinoamericanos 25 (2005), Poznań 2005

E-mail
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.