Home Staff Personnel mgr Edyta Maciak - Sekretarz OBP

mgr Edyta Maciak - Sekretarz OBP

Urlop wychowawczy do lipca 2017 r. Na zastępstwie mgr Irena Lewandowska.

(dane w uzupełnieniu)