Home Projects Projekt Tiwanaku-Kantatallita

Projekt Tiwanaku-Kantatallita

We współpracy z Włoską Misją Archeologiczną kierowaną przez prof. dr. Giuseppe Orefici (CISRAP, Brescia) OBP UW rozpoczął w roku 2007 realizację projektu wykopaliskowego w świątyni Kantat Hallita zlokalizowanej na terenie jednego z najważniejszych stanowisk archeologicznych Ameryki Południowej - Tiahuanaco...